وبلاگ تخصصی علوم تجربی شاهیندژ

علوم تجربی

 

مزایای بازنشستگی پیش از موعد در آموزش و پرورش

 

     شک نیست که هر آمدنی ، رفتنی دارد و هر استخدامی ، در پایان باید به بازنشستگی منتهی شود. اما آن چه در این میان جلب توجه می کند ، پیشنهاد بازنشستگی پیش از موعد برای برخی از معلمان است که در اصل بازنشستگی تحمیلی باید نامیده شود. گر چه این امر ، ادارات آموزش و پرورش را تا حدودی آسوده خاطر می کند ، اما برای خود معلمان نیز دارای مزایایی است از جمله:

     دیگر به جرم اعتراض به وجود تخلفات بهداشتی در خوابگاه یک مدرسه ی شبانه روزی ، بازرسی آموزش و پرورش به علت فساد اداری ، مرا به عنوان متخلف بهداشتی به بازرسی وزارتخانه معرفی    نمی کند.

دیگر به جرم اعتراض به وجود تخلفات بهداشتی در خوابگاه یک مدرسه ی شبانه روزی ، با توطئه­ی عوامل اداری آموزش و پرورش از مدرسه اخراج نخواهم شد.

     دیگر شاهد این نخواهم بود که یک مدیر متخلف برای کسب امتیاز جهت دریافت گروه ممتاز ، 4 مورد از تحقیق دیگران (کارکنان مدرسه – دانش آموزان – مجلات) را کپی کند و به اسم خودش ارائه کند و گروه خود را دریافت کند.

     دیگر هیچ مدیری اسم مرا مورد سوء استفاده قرار نخواهد داد و بدون اطلاع خودم ، اسمم را در طرح خود اتکایی و زعفران کاری مدرسه نخواهد نوشت و به اسمم بودجه­ی میلیونی دریافت نخواهد کرد.

     دیگر هیچ یک از کارکنان آموزش و پرورش ، گواهی کمیسیون پزشکی مرا با بی احترامی پرتاب نخواهند کرد.

     دیگر شاهد غیبت مستمر برخی از کارکنان اداری آموزش و پرورش که در مدارس تدریس دارند و اضافه کار مفت در مقابل کار انجام نداده را می گیرند ، نخواهم بود.

     دیگر سرپرست خوابگاه یک مدرسه شبانه روزی نخواهم بود تا شاهد آن همه نابسامانی و تخلفات بهداشتی در مورد دانش آموزان نمونه­ی استان باشم.

     دیگر سرپرست خوابگاه یک مدرسه ی شبانه روزی نخواهم بود تا ببینم گوشت های تاریخ مصرف گذشته ، روغن تاریخ مصرف گذشته ، روغن سوخته ، جوش شیرین ، رنگ صنعتی غیر مجاز به جای رب گوجه فرنگی و مواد مضر دیگر را چگونه به خورد دانش آموزان برتر و نمونه­ی یک استان می دهند.

     دیگر به جرم اعتراض به سوء استفاده از اسمم در طرح خوداتکایی (زعفران کاری) و دریافت بودجه  به نام من ، بازرسی آموزش و پرورش تهمت عدم فعالیت در این طرح را به من نمی زند.

     دیگر کارمندان با استعداد بازرسی آموزش و پرورش به روش آمیختن حق با باطل که قرآن از آن نهی می کند نخواهند توانست 8 تهمت و دروغ خود را در نامه ای علیه من در 6 بند تنظیم کنند.

     دیگر آن عربده کش آموزش و پرورش در اعتراض به تهمت ها ی بازرسی آموزش و پرورش ، بر سر من عربده کشی نخواهد کرد و نخواهد گفت: تو خجالت نمی کشی که پرونده به این کلفتی درست کرده ای و یک سال است آن را پی گیری می کنی؟! هر چه در موردت نوشته اند حقت است ، دستشان درد نکند باید بیشتر از این برایت می نوشتند.

         دیگر هیچ مدیری برای گرفتن استعفا از من ، جنگ روانی به راه نخواهد انداخت و اقدام به بهانه جویی از من نخواهد کرد.

     دیگر هیچ مسؤولی در آموزش و پرورش به خاطر اعتراض من به وجود تخلفات بهداشتی در یک مدرسه­ی شبانه روزی ، با بی احترامی با من برخورد نخواهد کرد و برچسب غیر مفید بودن به من نخواهد زد.

     دیگر آموزش و پرورش نمی تواند سفسطه گرایانه ، شکایت مرا از یک مدیر متخلف به عنوان استعفا جا بزند و از آن علیه خودم استفاده کند.

     دیگر به خاطر مراجعات مکرر به بازرسی آموزش و پرورش و پی گیری شکایت علیه متخلفان ، مرا از بازرسی بیرون نمی کنند و به من نمی گویند: اینجا آخر خط است!

     دیگر شاهد مکاتبات اداری پر از دروغ یک مدیر دروغ پرداز در یک مدرسه ی خاص نخواهم بود ، که در یک نامه اش 8 دروغ وجود داشت.

        دیگر از این که بازرسی به برخی از نامه هایم پاسخ نداده و آن هایی را هم که پاسخ داده ، با تهمت به خودم پاسخ داده ، ناراحت نخواهم شد؛ زیرا می دانم که بازرسی آموزش و پرورش به جای این که پناهگاهی برای مظلومان باشد ، به دژ و قلعه ی مستحكمی برای دفاع از ظالمان تبدیل شده است و به جای این که خدا را بنده باشد ، رئیس را بَرده است.

     دیگر از دروغ پردازی های بازرسی آموزش و پرورش و تهمت های آنان غمگین نخواهم شد، زیرا

هر چه بگندد نمکش می زنند              وای به روزی که بگندد نمک

و ده ها امتیاز دیگر . .

 

گردآوری : معلم دلسوخته و رانده شده

 

 


برچسب‌ها: مزایای بازنشستگی پیش از موعد در آموزش و پرورش, مزایای بازنشستگی
+ نوشته شده در  پنجشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 17:49  توسط منصور چراغی  |